Najczęściej zadawane pytania
Najczęściej Zadawane Pytania

W tej sekcji znajdują się często zadawane pytania, które dla lepszej orientacji podzielono według kategorii.

Produkty Windside


P: Czy mogę użyć turbiny do zasilania mojego domu?

O: Turbiny Windside są zaprojektowane, skonstruowane z myślą o zawodowych użytkownikach. Nasza firma zasadniczo bazuje na turbinach ładujących akumulatory zasilające prądem stałym małe układy umieszczone w trudnym, odległym środowisku. Nie kierujemy naszych produktów na rynek mieszkań prywatnych, w których zużycie energii jest rozliczane według liczników (kWh).

P: Która z dostępnych turbin jest największa?

O: Obecnie największą turbiną jest WS-12 o średnicy 2m i długości 6m. WS-12 wytwarza w około 8600kW rocznie przy założone sile wiatru 5 m/s. Większe turbiny wytwarzające energię do 1MW rocznie mogą być wyprodukowane, ale są w fazie projektu. (Windside zacznie wytwarzać turbiny większe po zgromadzeniu środków finansowych na ten cel.)

P: Jak silny wiatr wytrzymują turbiny?

Wyróżniamy trzy kategorie:

 • Gwarancja na modele A obejmuje siłę wiatru do 60 m/s
 • Gwarancja na modele Bplus obejmuje siłę wiatru do 50 m/s
 • Gwarancja na modele B obejmuje siłę wiatru do 40 m/s

P: Jaka jest przewaga turbin wiatrowych Windside o pionowej osi nad konwencjonalnymi turbinami o konstrukcji?

O: Zalet Windside jest wiele:

 • Są całkowicie bezgłośne i nie powodują drgań
 • Są zaprojektowane do używania w niesprzyjającym, wymagającym środowisku (Nasze turbiny znajdują się w miejscach, w których panują ekstremalne warunki: Sahara, Antarktyka, Syberia, Grenlandia – to mówi samo za siebie.)
 • Długa żywotność
 • Nieskomplikowana konserwacja – mogą być pozostawione bez nadzoru na odległych terenach)
 • Bezpieczne dla ludzi i zwierząt (nie prowadzą do śmierci ptaków).
 • Minimalna siła wiatru (wytwarzanie energii już od wiatru o sile 2 m/s!)
 • Nasz największy model zniesie wiatr o sile 60 m/s. Produkty innych firm należy zatrzymać, gdy prędkość wiatru przekracza 20 m/s. Nasze modele mogą nadal się obracać i – co ważne – osiągają wtedy maksymalną moc.
 • Niezawodne. Wielu specjalistów na całym świecie polega na Windside, ponieważ firma stawia na jakość bez kompromisu od 1982 roku.
 • Suma kosztów obejmująca cały czas gwarancji jest zdecydowane niższa niż koszty generowane przez tradycyjne turbiny ze śmigłem.

P: Co oznacza kod produktu WS-0,30B?

O: WS to skrót od marki Windside, numer zdradza obszar zakreślany przez łopatki (podawany w m2) a litery alfabetu wskazują klasę wytrzymałości w zależności od siły wiatru.

Np.
Łopatki WS-0,15B zakreślają obszar 0,15m2 a model obejmuje gwarancja na trwałość przy stałej sile wiatru 40 m/s.
Łopatki WS-0,30B zakreślają obszar 0,30m2 a model obejmuje gwarancja na trwałość przy stałej sile wiatru 50 m/s.
Łopatki WS-2AK zakreślają obszar 2m2 a model obejmuje gwarancja na trwałość przy stałej sile wiatru 60 m/s.

 

Wytwarzanie energii


P: Ile energii wytwarza turbina Windside?

O: Według nas, najlepszym kryterium podczas rozmów o wydajności pracy jest to, ile energii wytworzą turbina wiatrowa i generator w określonym czasie. Z reguły mowa tu o kWh uzyskanych w ciągu jednego roku lub dłużej.

Z jednej strony można zaopatrzyć się w generator, który wytwarza 2kWh przy wietrze o sile 15m/s, ale jeśli turbina nie wytwarza energii przy prędkości wiatru poniżej 4.8 m/s, a optymalne wyniki osiąga przy wspomnianej sile wiatru (15 m/s) a przy prędkości 25 m/s musi się zatrzymać, to przez dłuższy okres czasu pożytek z niej będzie mały albo żaden.

Poniższy przykład ilustruje jedną z instalacji działających w Finlandii. Na wszystkich danych można polegać, ponieważ zostały uzyskane w praktyce, a nie podczas testowania urządzeń w tunelach aerodynamicznych ani w wyniku obserwacji modeli wirtualnych. Wiatr w naturalnym środowisku jest niezwykle zmienną, gwałtowną i trudną do przewidzenia siłą, dlatego też trudno jest opracowywać jakiekolwiek zasady nim rządzące.

Klient: Centrum Handlowe Mylly
Lokalizacja: Raisio, Finlandia
System: dwie turbiny Windside Ws-12 o pionowej osi
Obszar zakreślany przez łopatki: 24m2
Warunki: średnia prędkość wiatru w stosunku rocznym na tym terenie nie przekracza 5 m/s

W okresie od 3. marca 2005 do 14. lutego 2006 system turbin wytworzył 16552 kWh energii, co w przeliczeniu wynosi 17360 kWh rocznie.
Wyrażone w kWh/m2/rok = 723 kWh/m2/rok
W tym okresie najgorszy miesiąc w skali całego roku dał wynik 220kWh/m2/rok.
Szacowana energia uzyskana w podobnych warunkach przez śmigło o podobnej powierzchni zakreślanej przez łopatki wahałaby się w granicach 100 – 300 kWh/m2/rok.
To są wyniki uzyskiwane w realnych warunkach na świecie a nie przewidywania teoretycznie ani wyniki osiągane w tunelach aerodynamicznych.
Na roczną średnia prędkość wiatru składają się dni wietrzne i bezwietrzne.
Energia uzyskiwana z wiatru jest wprost proporcjonalna do siły wiatru. Wyniki ilustrują poniższe przykłady.

Przykład 1.
Turbina jest włączona przez rok.
Przez połowę czasu wiatr wieje z prędkością 10 m/s.
Przez połowę czasu wiatr nie wieje wcale.
Średnia prędkość wiatru wynosi więc 5 m/s.
Wytworzona energia = 1752 kWh
Przykład 2.
Ta sama turbina działa przez rok.
Wiatr wieje z prędkością 5 m/s przez cały rok.
Daje to również średnią prędkość wiatru 5 m/s.
Wytworzona energia = 613 kWh

Zauważmy, że w obu przypadkach średnia prędkość wiatru jest identyczna, ale w pierwszym wyprodukowano 2.85 razy więcej energii niż w drugim.

To wyjaśnia, że nie można ze stuprocentową pewnością precyzyjnie określić ilości energii, jaka zostanie wytworzona przez turbinę i generator, ponieważ wiatr jest zmienny. Aczkolwiek jeśli turbiny są obserwowane przez długi okres czasu w naturalnych warunkach, można dokonać pomiaru, który będzie odzwierciedleniem rzeczywistości.

P: Ile energii wytworzy Windside WS-0,30?

O: Ilość energii jaką, WS-0,30 może wytworzyć w ciągu roku zależy od prędkości wiatru, elektrycznych ustawień turbiny (połączenie w trójkąt albo w gwiazdę), jak i od napięcia (12 lub 24V).

Model ten jest zazwyczaj stosowany w systemach o napięciu 12V, połączonych w gwiazdę i zasilających dwunastowoltowy akumulator. Oznacza to uzyskanie energii od około 70 kWh rocznie przy średniej prędkości wiatru 5 m/s do 290 kWh rocznie przy wietrze o średniej prędkości 10 m/s. Precyzyjna odpowiedź na ten temat nie jest możliwa, ponieważ uzyskana energia w bardzo dużym stopniu zależy od tego jak układa się siła wiatru w stosunku rocznym i co za tym idzie – jaka jest średnia jego prędkość.

Instalacja


Instalacja turbiny jest tak ważna, jak sama turbina. Odpowiedni montaż zapewnia optymalne działanie turbiny.

P: Czy mogę zainstalować turbinę na słupie o wysokości 4 metrów?

O: Zaleca się, by minimalna wysokość masztu wynosiła co najmniej 10 metrów. Należy również uwzględnić fakt, iż turbina powinna się znaleźć 2-4 metry ponad otaczającymi ją przeszkodami. Im wyższy maszt, tym lepsze osiągi. Każde 10 metrów wzwyż zwiększa moc turbiny o dodatkowe 50%.

P: Jakiego rodzaju masztu powinienem użyć?

O: Mniejsze turbiny Windside WS-0,15 i WS-0,30 mogą być zainstalowane na maszcie drewnianym lub metalowym pod warunkiem zadbania o odpowiednią podstawę. Średnica przy górnym końcu masztu musi wynosić 170 mm. Dla większych modeli: WS-2 i WS-4 należy używać metalowych masztów o odpowiedniej podstawie. Wtedy średnica przy górnym końcu masztu musi wynosić 400 mm.

P: Czy turbina może być umieszczona na budynkach?

O: Tak. Turbiny Windside mogą z powodzeniem stanowić integralną część budynku dzięki ich bezgłośnemu i bezpiecznemu działaniu. Więcej szczegółów znajduje się w zakładce: Zintegrowanie z budynkiem.

P: Jak daleko od akumulatora należy umieścić turbinę?

O: Odległość pomiędzy turbiną a kontrolerem ładowania może wynosić do 100 metrów. Jako że prąd pomiędzy generatorem i kontrolerem ładowania jest zmienny, nie będzie strat energetycznych.

Odległość pomiędzy kontrolerem ładowania a akumulatorem może wynosić do 2 metrów.

Konserwacja 

Niezaprzeczalną zaletą turbin Windside jest ich trwałość. Odpowiednia i regularna konserwacja zapewnia ich długą żywotność.

P: Jakie procedury konserwacji obowiązują i jakie są jej koszty?

O: Turbiny Windside zostały zaprojektowane z myślą o trudnym, wymagającym środowisku, tak by nie wymagały przyłączenia do sieci. Tego typu tereny są często bezludne, dlatego też stworzyliśmy turbiny, które działają niezawodnie i nie wymagają prawie żadnej konserwacji. Jedyną wymaganą jej formą jest smarowanie łożysk, które może odbywać się automatycznie. System automatycznego smarowania zapewnia 5-letni okres, w którym konserwacja nie jest konieczna i przez ten czas działa samodzielnie.

P: Jak często należy wymieniać smar?

O: Zależy to od wybranego systemu smarowania.

Jeśli klient zdecyduje się na smarowanie ręczne, jedna tuba smaru wystarczy na około 5 lat. Ręczne smarowanie należy przeprowadzać 2 do 3 razy w roku. Jeśli jednak zastosujemy automatyczny system smarowania, 18-kilogramowa tuba (obowiązkowa wielkość dla systemu automatycznego) starczy na około 5 lat. Nie zaleca się składowania i zbyt długiego przechowywania smaru, dlatego też następny 18-kilogramowy pojemnik należy nabyć dopiero po 5 latach. Proszę zwrócić uwagę na fakt, iż smar Windside jest jedynym, jaki powinien być używany do turbin wiatrowych Windside. W przypadku użycia innego smaru gwarancja firmy Windside traci ważność.

P: Jaka jest średnia żywotność łożysk?

O: Jeśli łożyska są odpowiednio smarowane, żywotność wynosi w przybliżeniu 10 lat lub dłużej.

P: Czy niewykwalifikowany personel może wymieniać łożyska?

O: W przypadku modeli WS-0,15 oraz WS-0,30 wymiana może być dokonana przez każdego. Procedury są jasno opisane i wyjaśnione w instrukcji.

W przypadku większych modeli, takich jak WS-2 i Ws-4, łożyska mogą być wymieniane jedynie przez autoryzowaną firmę montażową.

Integracja z budynkiem 


P: Czy turbiny wiatrowe Windside mogą być instalowane na budynkach?

O: Tak. Turbiny wiatrowe Windside są bezpieczne, bezgłośne, niezawodne i mają niezwykle estetyczny wygląd. Są prawdopodobnie jedynymi turbinami wiatrowymi, które mogą być bezpiecznie zamontowane na budynkach. Dlatego też wiele naszych modeli można znaleźć w Chinach, we Francji, w Finlandii oraz w USA.

P: Czy turbina będzie emitowała hałas?

O: Przy założeniu, że turbiny Windside są zainstalowane zgodnie ze wskazaniami producenta, działają bezgłośnie, nie powodują wibracji.

P: Czy turbina powoduje wibracje?

O: Przy założeniu, że turbiny Windside są zainstalowane zgodnie ze wskazaniami producenta, działają bezgłośnie, nie powodują wibracji.

P: Jak wygląda konserwacja turbiny po jej instalacji?

O: Każdy projekt jest wyjątkowy i wymaga indywidualnej oceny. Jednakże turbiny wiatrowe Windside prawie nie wymagają konserwacji, dlatego też procedury konserwacyjne nie sprawiają trudności.

P: Czy mogę zainstalować turbinę na dachu budynku?

O: Turbiny wiatrowe Windside z reguły nadają się do montowania na budynkach, ale każdy przypadek wymaga wydania indywidualnej opinii. Jeśli budynek jest stary, instalacja turbiny będzie prawdopodobnie wymagała konstrukcji podporowych. W przypadku nowego budynku, szczegóły struktury można zaprojektować z wyprzedzeniem.

Najlepszymi miejscami są te narożniki budynków, na których turbina może najefektywniej łapać wiatr. Kolejnym miejscem nadającym się do zainstalowania turbiny są krawędzie budynków. Zaleca się zamontowanie turbiny możliwie najbliżej krawędzi.

Wiatr 


Zrozumienie zachowania wiatru jest kluczowe, gdyż jest on swoistego rodzaju „paliwem” dla turbin. Brak wiatru oznacza brak mocy.

P: Ile mocy można otrzymać przy pomocy wiatru?

O: To oczywiście zależy od siły wiatru. Liczby użyte w poniższych przykładach określają teoretycznie osiągalną moc a nie tą, możliwą do osiągnięcia przez turbiny.
Przy sile wiatru 5 m/s teoretycznie osiągalna moc = 77 W/m2
Przy sile wiatru 10 m/s teoretycznie osiągalna moc = 613 W/m2

Powyższe dane ilustrują wykładniczą naturę mocy osiągalną przy pomocy wiatru w odniesieniu do jego siły.

W pierwszym przykładzie wiatr wieje z prędkością 5 m/s a w drugim 10 m/s. To pokazuje dwukrotny wzrost siły wiatru. W pierwszym przypadku osiągalna moc to 77 W/m2, w drugim natomiast 613 W/m2. Pokazuje to ośmiokrotny wzrost osiągalnej mocy.

Zapamiętanie tego faktu jest bardzo ważne, gdyż siła wiatru częściej przyjmuje wartości poniżej 5 m/s niż ponad 10 m/s.

P: Co to jest stała prędkość wiatru?

O: Stała prędkość wiatru jest zawsze taka sama i nie zmienia się. Takowa nie istnieje w rzeczywistości, może być jedynie wytworzona w warunkach laboratoryjnych w tunelach aerodynamicznych. Dlatego dane dotyczące produktywności są podawane dla wiatru o stałej prędkości i nie mają zastosowania jeśli chodzi o faktyczną produktywność turbiny w miejscu, gdzie została ona zainstalowana.

P: Jaka jest średnia prędkość wiatru?

O: Na średnią prędkość składają się pomiary w poszczególnych odstępach czasowych. Jeśli odczytów dokonuje się co 5 minut przez 1 godzinę, otrzymujemy 12 odczytów. Po zsumowaniu ich i podzieleniu przez 12, otrzymamy średnią prędkość wiatru.

Przykład 1 Przykład 2
Odczyt Prędkość wiatru
m/s
Osiągalna moc
(teoretyczna) w W
Odczyt Prędkość wiatru
m/s
Osiągalna moc
(teoretyczna) w W
1 5 77 1 0 0
2 3 17 2 0 0
3 7 210 3 0 0
4 2 5 4 0 0
5 8 314 5 0 0
6 1 0 6 0 0
7 9 447 7 10 10
8 5 77 8 10 613
9 4 39 9 10 613
10 6 132 10 10 613
11 3 17 11 10 613
12 7 210 12 10 613
Średnia 5 m/s 1545 W Średnia 5 m/s
3678 W
Dlaczego średnia prędkość wiatru może być myląca?
Powyższy przykład przedstawia 12 odczytów, które dają średnią 5 m/s. Jeśli użyjemy tej średniej, by wyliczyć moc uzyskaną podczas jednej godziny, otrzymamy 77 Wh.
Aczkolwiek, jeśli użyjemy właściwej osiągalnej mocy, otrzymamy wynik 129 Wh.
Przykład 2 również pokazuje 12 odczytów, które dają średnią 5 m/s. Jeśli użyjemy tej średniej, aby wyliczyć moc uzyskaną w ciągu tej godziny, otrzymamy 77 Wh. Jednakże, jeśli użyjemy rzeczywistej mocy osiągalnej z wiatru w chwili pomiaru, uzyskamy wynik 306 Wh. Te dwa przykłady w niezwykle prosty sposób ilustrują, że średnia prędkość wiatru może być myląca. Pokazują również, że sposób w jaki ta średnia jest uzyskiwana, ma wpływ na wygenerowaną moc.

 

 

Prędkość wiatru
m/s
Osiągalna moc
(teoretyczna) w W