Rynek Sztuki Wiatrowej, Korporacyjny Green - Wizerunek, Rynki Mediów Reklamowych.

Jak już ustalono Windside został zaprojektowany i jest przeznaczony dla rynku profesjonalnych użytkowników. Jednak w ostatnich latach pojawił się nowy rynek zbytu w środowisku miejskim. Rynek ten może być opisany jako Rynek Sztuki Wiatrowej i obejmuje takie obszary jak Korporacyjny Green-Wizerunek oraz Media Reklamowe.

Windside posiada walor estetyczny, który wydaje się być lubiany przez wszystkich. Powolne, pełne wdzięku obroty struktury podwójnych łopatek spiralnych mają magnetyczną siłę, która przyciąga oko i przykuwa uwagę. Z tego powodu konstrukcja została przyjęta przez architektów i artystów, którzy korzystają z turbiny jako artystycznego dodatku do budynku, lub jako samodzielnej i niezależnej jednostki wiatrowej sztuki użytkowej umiejscowionej w parkach i miejscach publicznych. Te dzieła sztuki użytkowej można wykorzystać do kreowania wizerunku firmy, jak i do celów reklamowych.

W przypadku zastosowania turbin w kontekście sztuki wiatrowej, nie należy ich mylić z elektrowniami. Prawdą jest, że będą one generować i dostarczać energię do baterii akumulatorów i mogą być w niektórych przypadkach podłączone do sieci, jednak biorąc pod uwagę koszty instalacji oraz charakterystykę wiatrów na obszarach miejskich, turbina może nie zwrócić inwestycji w zakresie produkcji energii. Wówczas, gdy turbina jest używana jako dzieło sztuki wiatrowej jest czym jest, czyli dziełem sztuki użytkowej na obszarze miejskim.

Wszystkie turbiny Windside produkowane są zgodnie z tymi samymi wysokimi standardami, wymaganymi przez użytkownika profesjonalnego. Windside prawidłowo zainstalowany na budynku w środowisku miejskim jako dzieło sztuki wiatrowej, dla firmy lub dla lokalnych władz, będzie działać przez wiele lat i stanie się symbolem lokalnego krajobrazu synonimicznym z którąkolwiek z grup, która go zamontowała bądź ufundowała. Zwrot z inwestycji, jeśli postrzegany jest w takim pryzmacie oraz jeśli w miarę kreowania wizerunku i reklamy rozgłos wokół inwestycji jest subiektywny, prawdopodobnie będzie bardzo wysoki w stosunku wartości do ceny.